Setkání nejstarší generace

Ples k 70. výročí založení ZS PCV se určitě vydařil. Nicméně přece jen, zejména nejstarším členům ZS se ples jako místo vzájemných setkání, vzpomínání a „klábosení“ o všem, co život jednotlivým členům přináší, nejevil jako vhodná příležitost. Po několika telefonátech pak tedy Viťan rozhodl, že by bylo škoda promarnit příležitost prohlédnout si výstavu z posledních let činnosti ZS a navíc – že si ti nejstarší členové setkání zaslouží. Po domluvě s Centrem Volného Času (díky Kobovi) tak bylo domluveno, že v pátek 17. listopadu se nejstarší generace setká v klubovně č. 13 (dříve č.20), tedy v bývalé klubovně ZS PCV.

Bez velkých plánů a organizování jsme se tedy v klubovně sešli s tím, že když nechceme sedět u prázdných stolů, každý „přinese něco pro sebe a pro kamarády“. A tak občerstvení bylo nakonec docela bohaté a tak došlo i na „vzpomínání“. Na stole bylo pár fotografií z prvních expedic a to už bylo někdy složité vzpomenout a poznat kdo je kdo. Ale s ohledem na fakt, že řada návštěvníků se zúčastnila již I. letní expedice (Mojmír K.; Lída a Zdeněk Kalinovi; Zdena Navrátilová), bylo „znalců“ dostatek. Až na vzácnou výjimku byli zúčastnění členy ZS z první stovky členů, tedy opravdu „veteránská generace“. Žel, osud již do našich řad sáhnul a je dost těch, kteří na naše setkání již nikdy nepřijdou, ale i na ty jsme zavzpomínali a potěšili se faktem, že „naše zeeska“ funguje stále dál tak, jak jsme si to všichni přáli a tak se můžeme i po tolika letech stále setkávat i my.