Informace

Kruh přátel ZSPCV

Myšlenka založit Kruh přátel ZSPCV se zrodila v roce 1979. Někteří členové „zeesky“, kteří se už dlouhou řadu let nezúčastňovali řadové činnosti, ale o práci Zeměpisné společnosti se stále zajímali, hledali způsob, jak se aktivněji opět ke svým zájmům vrátit. Pod patronací Jany Urbanové (člena ZS č. 1) se tedy začali pravidelněji scházet při vycházkách Brnem a po jeho okolí, alespoň jednou do měsíce. A aby nechodili zbůhdarma a jen tak se toulali městem a okolím, snažili se hledat v Brně méně známé trasy. Zašli se podívat třeba na historicky zajímavé památky architektury (Kostel sv.Jiljí v Komárově), nebo si třeba připomněli bývalé brněnské nouzové kolonie a prohlídli si, co se z nich zachovalo. A když to počasí dovolílo, mířily jejich kroky i někam do kouzelné přírody v okolí Brna. A tak se zase v nich probouzejí a oživují znalosti přírody – jak se jmenuje která kytka a co to cvrliká v korunách stromů za ptáka, nebo čí jsou to stopy ve sněhu či blátě.

Ale toulky Brnem a jeho okolím nejsou jediným důvodem setkávání se. Stejně důležitým je potřeba pobýt zase spolu s kamarády, se kterými nás spojují dávná přátelství a společné vzpomínky. A kromě závěrečných posezení po pravidelných vycházkách, schází se „přátelé ZSPCV“ pravidelně třeba i v červencovém podvečeru u Hanky Š. na „meruňkových knedlích“ (a věřte, že je umí naše zeesačky výborné). V předvánočním čase si popřejeme do toho dalšího nového roku třeba u příjemně hřejícího krbu „na zelí u Kyselků“. Každoročně vyrážejí také členové na pár dnů na chalupy přátel, kde je čas nejen na výlety, na sbírání hub, ale zejména na večerní táborák, kde pak zazní i písničky, na které vzpomeneme i po tolika letech.

V uplynulých letech připravili členové Kruhu přátel pro své kamarády (i z těch mimo ZS) také hry pod názvem: „Tvé Brno – známé – neznámé“. Ty měla cca tucet pokračování. Jednotlivé části byly různě zaměřeny a tak měli účastníci možnost si ověřit nejrůznější znalosti o Brně, počínaje historickými zajímavostmi, přes pověsti, architekturu, brněnské osobnosti, či stromy a parky. Při těchto setkáních se podařilo zorganizovat i návštěvu do té doby nepřístupných podzemních prostor pod Zelným rynkem a v kostnici pod kostelem sv. Jakuba. A protože cílem nebylo připravovat si tuto zábavu jenom pro sebe, byli přizváni a zúčastnili se i zájemce z našeho okolí, z pracovišť či z jiných okruhů kamarádů. Od malých školáků v doprovodu svých rodičů až po kolegy v těch nejlepších letech. Na tyto hry se scházelo obvykle třicet až čtyřicet zájemců, ale také sto čtyřicet nadšených účastníků. Jako bonus pak byla připravena mezihru „Zvířátka nejen v ZOO“ a „Brněnské sochy“. A třeba ta „Zvířátka“ byla dokonce zveřejňována v novinách „Haló Brno“ a ještě dodnes tím umíme přinést radost tomu, kdo projeví zájem o zajímavosti našeho města.

V posledních cca sedmi letech se naše setkávání stalo ještě intenzivnější. Stárneme a někteří odchází do důchodu a v důchodu je více času. A tak si skupina bývalých zeesáků kolem Čmoldy a Viťana vyhradila pravidelně jeden den v týdnu a vyjíždějí tak každý týden – v létě na kolech a v zimě na pěší výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí Brna.

 Velkou vymožeností v naši komunikaci jsou internetové stránky Kruhu přátel ZSPCV. Současná Zeměpisná společnost nás „dávné členy“ vzala i takto „pod svá křídla“, a umožnila tak, aby alespoň virtuálně s námi byli i ti, kteří mají o naši činnost, naše akce, zájem a nebydlí v Brně.

Činnost Kruhu přátel tedy určitě není jen obvyklým „klubovním“ scházením se, ale je stále tak bohatá, jako byl náš život v Zeměpisné společnosti, jaký byl a je náš život doposud. Takový, jaký nás naučila naše Zéeska žít.