říjnová vycházka – aneb co nejde na Letné jde na Lesné

a já se tak těšila na zprávy a fotky………….(Lenka)
… a už jsi se dočkala:

„Důchodců“ se u Královopolského Tesca sešlo jen šest (ostatní si asi nakoupili jindy). Po „ohledání“ omluv a výmluv bylo usouzeno, že už nikdo nepřijde a chodníčkem za Tescem jsme vystoupali na Planýrku a obdivovali panoráma Brna. Po Bieblově ulici jsme došli na první ze skvostů užité architektury, na lávku přes přivaděč a vlak. Došli jsme na konečnou tramvaje v Čertově rokli, kde se odpojil Mojmír. Zbylí prošli roklí až nad Lesnou k památníčku chlapců, kteří zde krátce po válce zahynuli a odtud to už byl jen kousek k nejnovější „moderně“ – zastávce v podobě Kaplického blobu na ulici Loosova. Snad všichni byli překvapeni velikostí a věrností „předloze“ a když se k nám zde připojila i Markova Jana, zamířili jsme zakončit vycházku do restaurace Dukát. Tam Ivo (jako vůdce vycházky) zjistil, že má u sebe Mojdovy klíče a doklady od auta a tak jsme Mojmíra přivolali zpět a v sedmi vycházku slavnostně ukončili.
Byla zajímavá a fajn. Viťan.