vycházka v září – ke kapli Mitrovských

…..
Vycházky v září se ujala Zdena a pod jejím vedením se sešlo v Mariánském údolí sedm zéesáků a jeden pes – Dyk (nikoliv Viktor). Kolem strmých schodišť bývalých Mírových slavností (tenkrát ještě v „Gottwaldově údolí“) jsme došli k restauraci U raka a odtud silničkou nahoru k Horákovské myslivně. Kousek od ní jsme se pokochali nově vystavěnou kaplí Mitrovských a pak už setmělým lesem jsme se vrátili do Mariánského údolí do hospůdky Eldorádo. Tam se k nám připojil k večernímu posezení a poklábosení i Jindra Kačer. Příjemný podvečer a večer v ještě téměř letním počasí. (Dopsal Viťan)

Přílohy: