5.hra – Stromy a parky Brna

Snad nikdo z nás nepochybuje o významu stromů pro život člověka. Se vší pravděpodobností to byl strom, který na počátku lidského rodu dal člověku úkryt a domov, první nástroj a častou potravu. A když člověk objevil tu první věc, která jej povýšila nad jiné tvory – oheň – tak kdo jiný, než strom, byl člověku nenahraditelným pomocníkem, jak „nového přítele“ nakrmit.
Uběhla staletí. Ale i naši předci si velmi dobře uvědomovali význam stromů pro svůj život. A protože cítili to důvěrné přátelství se stromy, vysazovali je u svých domů a stromy tak rostly spolu s generacemi lidí a byly jim osobními průvodci od narození do smrti. Často bylo jejich posledním přáním, lehnout si navždy do stínu těchto nejbližších přátel života.
Naše generace se přírodě a tím i stromům trošku vzdaluje. Zapomínáme, že tím, jak nám mizí příroda a stromy ze života ohrožujeme sami sebe. Že ztrácíme nejen to základní co k životu potřebujeme – kyslík na dýchání, ale ztrácíme i svou duši, která nás povznesla nad ostatní tvory. Ztrácíme pocit a potřebu krásna kolem našich domovů, ztrácíme klid a duševní rovnováhu, kterou jsme nacházeli pod korunami mohutných stromů před našimi domovy.
Proto jsem se rozhodli zaměřit Vaši pozornost tímto směrem. Možná že mnozí z Vás sledovali společně s námi krásný televizní pořad o význačných a zajímavých stromech naší země. A tak Vám chceme připomenout, že i zde nezůstává Brno nic pozadu.
Pojďte se tedy ověřit, co víte o stromech, významných stromořadích a parcích města Brna a třeba Vás budeme inspirovat k tomu, podívat se po svém bydlišti, po okolí míst, kde žijete, jinýma očima.
Třeba se nám podaří Vás vyprovokovat k procházce za stále ještě zelenými pamětníky „dávných dní“, kteří na různých místech našeho města zůstávají s námi, přestože jsme mnohdy dělali, jako bychom již k sobě nepatřili.

Přílohy:

  • A.1 Stromy ve městě (A5)(F).xls
  • Plánek města CB (upravit F).doc