V květnu na Klajdovku

Květnové vycházky se ujala Zdena a sraz jsme si dali na Klajdovce. Ani nás nemrzelo, že hospoda byla ještě zavřená a zamířili jsme "za přírodou" i když tentokrát přímo do lomu. Už z minulých vycházek jsme si odnesli vzpomínku na různé obrazce vytvořené z kamenů, ale tentokrát nás Marek upozornil na velké červené srdce na skále, kde nadávno zahynula jedna dívka, která se při sledování ohňostrojů zřítila dolů. A tak ani nikdo z nás neměl potřebu zde "vyskládat" svůj vzkaz a prošli jsme celým lomem až na konec, kde pod útesem jsou chovány lamy. S potěšením jsme některé mohli také zahlédnout a některým již známou pěšinkou jsme se spouštěli dolů k Růženinu lomu. Cestou jsme obdivovali opět odkvétající třemdavy, které jsou velmi vzácné a mnoho z nás je vidělo jen zde. Dole jsme si prošli opět celým lomem a potěšili se jeho jezírky i když zvolna zarůstají rákosím. Silničkou jsme pak vystoupali zpátky do Líšně a večerní posezení tak mohlo proběhnout se speciály Líšeňského pivovaru (kde dělá sládka žena).