Okolo Mniší hory v červnu

Na červnovou vycházku jsme se znovu vrátili do Bystrce. Sraz byl na zastávce ZOO a odtud Viťan všechny vedl cestou okolo Mniší hory. Ze začátku přes lávku a pak uliškami pod ZOO směrem na Babu. Když jsme se prodrali trochou houští a "přeběhli pláně" polí, došli jsme na cestu od Medlánek a údolím za Mnší horou jsme sešli směrem k Rozdrojovicím. V údolíčku jsme však změnili směr "po proudu" a docela romantickým údolím jsme sešli až do Kníniček, kde jsme zcela netradičně zakotvili v cukrárně. To obvyklé pivo si někteří mohli dát i zde, ale řada z nás potěšila své chuťové buňky opravdu tak, jak se v cukrárně očekává. Však taky paní majitelka byla z nás tak nadšená, že se s námi na rozloučenou i vyfotografovala. A pak jsme jen přešli řeku do Bystrce a tramvajemi se rozjeli domů.