Lednová vycházka – Podél Svitavy z Obřan

I když s nevelkou účastí, přece jen jsme se poslední úterý v lednu (26.1.2016) opět sešli na startu první vycházky v tomto roce. Sraz byl na konečné tramvaje č. 4 v Obřanech a po krátkém zjištění, že nás už víc než těch 6 nebude, jsme se vydali po cestě podél vody přes Obřany směrem k městu. Prošli jsme "klasickou trasou" kolem obřanského fotbalového hřiště na Maloměřický ostrov, ulicí Olší až k maloměřickému mostu a protože byla opravdu zima, zamířili jsme odtud do Zdenou vychvalované hospůdky Majlontská rychta. Posezení tam bylo příjemné a i když jsme "povolávali" další kamarády k posezení, nikdo se už nepřidal. (Lenka prý chtěla, ale neseděli jsme tam tak dlouho jak potřebovala.)