Březnová vycházka – no přece koniklece

Březnová vycházka nemohla snad ani zamířit jinam, než na Kamenný vrch na koniklece. Na pozvání Viťana se nás sice moc nesešlo, ale i tak již letní čas umožnil, abychom si ještě tu kvetoucí krásu užili. Sešli jsme se na konečné trolejbusu v Kohoutovicích a odtud jsme již zamířili na Kamenný vrch za koniklecema. Již sice pomalu odkvétaly, ale ještě jich tu byla spousta a byly krásné. U konikleců nás dohonila ještě Lenka a tak jsme zamířili přes lesopark nad Novým Lískovcem směrem k Myslivně a od ní po cestě směrem do Pisárek. Cestou snad každý z nás vzpomínal ne dětská či "mladá" léta, kdy jsme sem chodívali asi častěji. Lesem pod Myslivnou jsme sešli do Pisárek k Antroposu a na doporučení Lenky jsme zamířili do hospůdky Dřevěný sud na Hlinky. Tam jsme poseděli, popovídali i se seznámili s majitelem hospůdky s příznačným jménem – panem Pivečkou. No a po ochutnávce "několika kousků" jsme se rozjeli všichni domů (snad).