Lednová vycházka aneb Vánicí ke Kawce

Lednová vycházka připadla letos na poslední den v lednu. A protože se to "už tak nějak sešlo" a naše kamarádka Iva (zvaná Kawka) oslavila své narozeniny s takovým milým číslem, bala vycházka na základě jejího pozvání nasměrována k ní domů do Chrlic. Vydatné sněžení celý den předtím nás sice mohlo varovat, ale nemohlo nás od výletu odradit. Sešli jsme se tedy v počtu šesti "výletníků" na zastávce "Úzká" u autobusu do Tuřan, odkud jsme chtěli projít k Chrlicím. Autobus sice nějaký okolo projel, ale nezastavil a protože další měl jet až za hodinu, usoudili jme po půlhodině čekání v hustém sněžení a "po kolena v rozbředlém sněhu", že bude lepší zvolit autobus přímo do Chrlic, protože zrovna přijel. Tím se naše vycházka "scvrkla" na pár set metrů k Ivě, ale zato přibyli další kamarádi.

Nakonec se nás u "paní domácí" sešlo jedenáct, když samostatně přijela Lenka a Marek a později ještě dorazila i Jana Urbanová. Kawce jsme popřáli, připili na zdraví a v milé a přátelské atmosféře jsme strávili hezký večer. Bohaté pohoštění přišlo také vhod a tak to snad pro všechny byl příjemný večer na který budeme rádi vzpomínat.