Květnová vycházka – Obřanský hrad

cesta vlakem

Jelenina premiéra

Momova zkratka

na hrad bez Moma

hospoda u lomu-přenádherný západ slunce

přes Majlontské nádraží na šalinu a domů


za všechny přítomné (Zdena,Hana,Jelena,Ivo,Kobo,Momo,Pavlína)

Lenka