Jaroslav Josífek aneb Lálin

Nerad, ale chtěl bych tu nechat zprávu všem, kteří Lálina pamatují (a mnozí s ním celý život spolupracovali), že ve věku 70 let ukončil svoji tuzemskou pouť a zanechal starost o rozvoj Brna na někom dalším. Hezkou vzpomínku v sobě nosí snad všichni kdo ho znali a kdo chcete, najděte si vzpomínku na něj na webových stránkách iDnes z našeho JM kraje.Viťan