4.hra – Brněnské osobnosti

Už od doby vzniku středověkého města Brna ve 13. století se v písemných pramenech objevují jména osob, které nějakým způsobem ovlivňovaly jeho vývoj, např. zasedaly v městské radě, kupovaly či stavěly si v Brně domy, provozovaly nějaké řemeslo nebo byly podle městského práva trestány. Zatímco jejich tváře už pro nás zřejmě zůstanou tajemstvím, střípky jejich životních osudů se nám někdy daří získávat z archivních, archeologických či historických souvislostí. Čím více se v naší historii blížíme k současnosti, tím hlouběji se můžeme ponořit do vpravdě oceánu informací, abychom pak následně zjistili, jak málo toho o osobnostech našeho města vlastně víme. Kde se narodili, vyrůstali, působili a posléze i umírali všichni vědci, umělci, sportovci, zakladatelé, mecenáši, duchovní, politici, podnikatelé…, prostě všichni ti, jejichž stopy můžeme v našem městě sledovat a poznávat.

Brno je městem
• hudby
• básní
• umělecké tvorby
• uměleckého růstu
• baletu
• kde se narodili vynikající architekti
• kde se rozvíjela naše meziválečná architektonická avantgarda
• spisovatelů
• vědců a techniků světového jména
• revolucionářů

městem vynikajících osobností, na které můžeme být právem hrdi.

Většinu jich připomínají názvy ulic, ale někteří jsou nezaslouženě opomíjeni, i když jejich jména nesou třeba i pamětní desky na zdech domů našeho města. Zkuste s námi na některé z nich vzpomenout.

Přílohy: