3.hra – Brno v běhu staletí – architektura

Dalším z našich zájmů v poznávání našeho města je představit Vám, jak naši předci své město budovali a přetvářeli, jakou v něm zanechali stopu své doby. Již dávno lidé poznali, že při soužití ve společném prostředí – společném městě – je třeba zachovávat i zde určitý řád, určitý způsob výstavby, styl, sloh. I proto na nás dodnes působí historické části měst mnohem intimněji, než „rozháraná sídliště“ současnosti.
Protože byly stavěny pro život lidí,v souladu s jejich cítěním a potřebami, v souladu s architekturou té doby.

Definice:
„Architektura je prostorová kompozice tvarů a hmot, tvorba harmonického životního prostředí, které uspokojuje hmotné a duchovní potřeby uživatele. Patří mezi výtvarné obory, je užitým uměním, musí splňovat funkci praktickou a estetickou.“

Pojďme se tedy podívat jak se to projevovalo v našem městě.