Vycházka v říjnu

V poslední říjnový čtvrtek jsme se opět sešli ke společné vycházce. I když ve Viťanově pozvánce bylo varování, že trasa je skoro 5 km a je náročná, na start „nočního putování okolím Medlánek“ se nás na konečné tramvaje v Řečkovicích sešlo 8. Neúspěšné hledání kešky „Bell Tower“ u zvoničky v Medlánkách a povídání o bývalém medláneckém pivovaru, který stával na křížení ulic Ryskova a Turistická. První postupnou kešku k pivovaru jsme si našli a vyluštili a pak jsme už vyrazili po okruhu Medlánecké naučné stezky mezi zahrádky a směrem na Babu. I ti, co na stezičce stoupající vzhůru museli kromě nohou použít i ruce s hůlkama, se nakonec nahoru vyškrábali. Odměnou nám byla pak cesta ke studánce V Perglu, kde kromě studánky bylo i překvapením romantické „posezení“ u večeře jednoho mladého páru. Kolika z nás se asi po něčem takovém zastesklo?
Další cesta již byla návratem po loukách a polích k rybníčku v Medlánkách a pak již jsme zamířili do restaurace na zámečku s názvem „Slévárna“. Ani jsme se moc „neslili“ ani „nezlili“ a autobus v 22:57 nás odvezl směr město. Tam jsme se pak rozprchli do svých domovů.
Viťan
Dík za fotky Čmoldovi