Ve stopách V. letní expedice – vzpomínky

Letos jsme se vypravili na další místo dávných letních expedic. "V. výzkumná letní expedice" – vedla Posázavím ze Žďáru n.S. do Benešova. Tak jak ji připomenout po asi 55 letech? nejlépe na kolech. Potíž byla v tom,  že žádný z nás si už mnoho z trasy nepamatoval a tak naše putování bylo spíš jen "krajem expedice. Začali jsme (s jistotou) ve Žďáru n.S., projeli přes Račín, Ranská jezírka, Havlíčkovu Borovou a Žižkovo Pole až do Přibyslavi. Tam byl první nocleh (U Kubínů) s večerní prohlídkou Přibyslavi. Další den jsme po staré železniční trati se spíš protrápili než projeli přes Stříbrné hory a Pohled (starý klášter) až do Havlíčkova Brodu. Navštívili jsme Okrouhlici, rodiště Jana Zrzavého a s pohledem upřeným vzhůru k Lipnici jsme se tam nahoru drápali a vydrápali. Ubytovali jsme se V panské voboře s krásným výhledem na hrad a s moc dobrou čočkou a uzeným. Ale protože nejen tím je živ člověk, obešli jsme blízké okolí a vašli alespoň známé Bretschneidrovo ucho. Ty další zajímavosti – Němá ústa a Zlatý oči jsme pak navštívili třetí den ráno a od nich jsme už zamířili k Sázavě na Stvořidla. A pak už do Světlé na vlak domů.