V květnu po staré Tišnovce

Květnovou vycházku připravila Lenka a jako průvodce přivedla svého kolegu Vaška Piskače – jako znalce této trati. Sešli jsme se za Intersparem na Cejlu a u zbytků kolejových tras u řeky nám Vašek povyprávěl o historii původní trati  na Tišnov. Pak jsme se už vydali podél míst kudy vedly kdysi koleje k Zábrdovicím, kde u mostu bývala železniční zastávka. Cosi málo z ní ještě zbylo. Další trasa vedla podél starého náspu k ulici Vranovské, kde jsou doposud zachované zbytky mostních základů. Další cesta sledovala stoupání měrem k Černým polím, kde zejména Kobo a Viťan vzpomínali na svá mladá léta a zážitky zde. Po Rotalově ulici jsme došli až k bývalému husovickému hřbitovu, kde je dnes park Marie Restitui. Odtud nás už bouřkové mraky hnaly do Dřevěné růže – Kocourek Pubu – na pivo.