Únorová vycházka 2009

Ke všeobecnému překvapení, navzdory jarním prázdninám a nepříznivému počasí se nás na Staré osadě sešlo deset! Dle programu jsme se přesunuli na Baarovo nábřeží ke Svitavě a odtud jsme již sledovali její tok.
Zdánlivě nezajímavou trasu podél vody napřed osvěžovali vzpomínky na předchozí putování těmito místy společně na vycházce před mnoha lety, tak i jiné osobní vzpomínky. Perličkou bylo hledání zábrdovického zámku, dnes v areálu Zbrojovky.
Další kus více méně blátivé cesty nás vedl ke Křenové a zpestřený grafiti. Na Křenové Jana s Vitanem přemohli malou vzpouru zájemců o blízké hospody a podařilo se dokončit plánovaný okruh. Prošli jsme Židenice až na Karáskovo náměstí do útulného ŠIMICKÉHO ŠENKU.
Účastníci : Jana,Růženka a Šidi,Key,Ivoš,Vitan,Kobo,Milan,Zdena,Mirek a Haryk