Sraz V. generace 2013 (vlastivědci 371 – 413)

V sobotu 14. září 2013 jsme se opět po pěti letech potkali u kluboven v Žabinách. Sešlo se nás 14 vlastivědců (Zdenál, Radim, Bareťák, Kačer, Zuzka Černá (Vrbková), Mižu, Slon, Honza Rudý, Verča Škampová (Zlatá), Audy, Hračka, Píšťalka, Uaa a Petra Nekovářová), 2 čestné členky (Madla a Zuzka Trojanová), spousta dětí a Pimpa :-).
Od čtyř do čtyř jsme si povídali, vzpomínali, zpívali, jedli a pili. Bylo to moc příjemné a doufáme, že se nás na plese 9. listopadu sejde ještě víc. Svoji účast přislíbili kromě přítomných i Gleška, Dita, Bára, Martin Viščor, Gusta, Krisa, Plivník a Míša.

Za organizátory
Kačer, Honza a Mižu