Ples k 65tému výročí založení ZS

V sobotu 10.11.2018 po tradiční sněmu Zeměpisné společnosti "Po cestách vlasti" se uskutečnil i slavnostní ples. Jako vždy na něj byli pozváni všichni členové – vlastivědci, čestní členové, vedoucí a pochopitelně i s doprovodem. Takže se nás v sále Centra volného času (v době založení "Krajský dům pionýrů") v Lužánkách poměrně velký počet. Tak jak již bývá obvyklé, tance si ani ti tancechtiví moc neužili, protože setkání s tolika přáteli minimálně po pěti letech a mnohdy i více letech…. to se musí všechno probrat a vypovídat. A tak se probíralo a povídalo a pevně věřím, že to bylo všem přítomným milé a příjemné. Každopádně patří dnešní generaci zéesáků velký díl, že "táhnou tu naši káru dál" , že se jim to daří a nezapomínají na nás, ty z prvních členů.

V galerii Centra volného času a na chodbách byla výstava z činnosti, která i nás "dávné členy" naplňovala pýchou, že jsme byli také u toho a že naši následovníci to umí také víc než dobře. Svým malým panelem o své aktivitě informoval na výstavě i Kruh přátel ZS. A myslím, že také není za co se stydět. A jestli naši mladší souputníci zeeskou si odnesou i naději, že i oni za šedesát let budou moci přidávat se svými kamarády další zážitky do života, bude to i pro nás velké zadostučinění.