mezihra – Zločin a trest v Brně 26.11.2010

Pouze menší akce byla v představách organizátorů dalšího pokračování poznávání našeho města. Pro mezihru „Zločin a trest v Brně“ byla základním nápadem možnost navštívit brněnskou věznici na Cejlu, seznámit se trochu s její historií, současností i budoucností. Snad právě tato možnost způsobila, že se sešlo asi 73 zájemců (náš odhad), kterým Viťan pověděl pár slov od založení v roce 1877, až do návaznosti na věznici v Bohunicích v roce 1956. V „originálně vyzdobené“ kapli věznice pak byly k dostání obvyklé pokyny s testem znalostí a řešením v hledání správného klíče od vrat vězení.
Nechybělo ani popovídání o brněnských věznicích (Špilberk, Cejl a Kounicovy koleje)a jejich prominentních vězních.
Součástí následující volné prohlídky prostor věznice pak byly zde dočasně umístěné urbanistické výstavy „Městské zásahy“ a „Římské náměstí v Brně“.

Díky Martinu Hlavoňovi za „dobové fotky“ .