Listopad – měsíc bláznů?

Snad abychom dodrželi rčení, že listopad je měsícem bláznů, vedl Viťan vycházku právě tímto směrem. Sešli jsme se v obvyklou hodinu u Zderadova sloupu a tak si množí zase mohli osvěžit paměť o tomto místě. Podél Svitavy jsme pak zamířili do Černovic. A kam jinam, než do blázince. Snad o obavy, zda se dostaneme i ven, se někteří zdráhali, ale pak jsme svorně všichni zašli do parku "léčebny" se podívat na sochu Františka Josefa II. Je opravdu majestátní – to jsme všichni koukali. Kupodivu pak ven jsme se dostali bez problémů a zadem za léčebnou jsme prošli do Starých Černovic na Fáměrovo náměstí, kde byl zamluven stůl pro společné posezení. A pro jednu gratulaci – že by už tolik??

🙂

Zase to byl příjemný večer.