Lednová vycházka aneb „My tři králové jdeme“

První vycházka roku 2013 byla navržena Viťanem s procházkou od Cacovického ostrova podél vody do Zábrdovic. Jako odpověď na pozvánku přišlo asi 8 omluv a tak se po setmění sešli v Majloně jen „Tři králové“ – Jana U., Zdena a „černý vzadu (nebo v předu?) – Mojmír. Dle ústního i písemného podání (v kronice Kruhu přátel) bylo krásně zasněženo, ale i přesto – nebo proto, tato téměř sv. Trojice zakončila své putování už v Majlontské rychtě u Dalešického piva. Jistě i tak to bylo fajn.