Květnová vycházka – 25.5.2010

„Ponávka“ – její okolí s květinami a vůbec přírodou, mělo být naším cílem. Ale nemoci i časové zaneprázdnění „vůdců“ způsobily změnu a tak se nás sešlo asi sedm v Obřanech na konečné a pod vedením Zdeny se vydali objevit „Obřanskou stráň“ – nám všem téměř neznámou rezervaci nad prvním svitavským tunelem. Po kratičkém seznámení s informací o rezervaci jsme vystoupali až do zahrad pod obřanským hradiskem a odtud pokračovali lesem proti proudu Svitavy. Viťan počkal nad tunelem na Lenku, která přišla později a obě skupiny zdolali okruhem úbočí Svitavského údolí a cestou po pravém břehu došly až na Farmu. Zde v družné diskuzi a u malého občerstvení jsem poseděli před závěrečnou trasou zpět do Obřan.