Kobo byl na podzim další

Podzim se už ujal vlády a tak se k němu na zářijové vycházce přidal stylově i Kobo. No – nedá se nic dělat, 60 let už je podzimem života i když ještě neopravňuje využívat důchodcovské "odměny" jako to mají jiní.

Ale sešli jsme se jako vždy – po delším čekání – tentokrát v Soběšicích na zastávce Klarisky. Po delší odmlce se dostavila i Jana Urbanová a tak jen jak to bylo možné jsme vyrazili do soběšických lesů.  nejdříve po zelené značce, ale od té jsme se asi po 2 km odpojili a lesní "hřebenovkou" jsme se pomalu šinuli směrem k Mokré hoře. Závěrečný, trošku dramatický konec cesty naás dovedl do údolí Rakoveckého potoka, kterým jsme už úplně potmě došli až do Mokré hory do hospody U Doležalů. Tam náš již očekávali Štěpánkovi, aby se přidali ke všeobecné veselici u příležitosti Kobova výročí.