Dubnová vycházka na Špilberk

Jarní vycházka parkem pod Špilberkem
středa 24.4.2013
Sraz byl na Údolní 3 – Turnhalle – tělocvična „Pod hradem“ – cihlová pseudogotická stavba postavená podle projektu architekta Heinricha Ferstela v letech 1867-1868 (po požáru nově roku 1877 podle Augusta Prokopa). Nedaleko je socha Pavla Křížkovského, hudebního skladatele a pedagoga starobrněnského augustiniánského kláštera.
První zastávka s výkladem Jitky byla s výhledem na Gloriet s orientačním stolem – zahradní stavba od A. Prastorfea z roku 1864.
Socha sv. Jana Nepomuckého – plastika z roku 1800.
Návštěva pravoslavného kostela sv. Václava – dílo ruského architekta Petra Levického postavené v letech 1930-1931 na úpatí Špilberku nás obohatila výkladem pravoslavného kněžího.
O evangelické modlitebně (Pellicova 6) – též Betlémský chrám Páně – novorenesanční stavba postavená v letech 1894-1896 stavitelem B. Albertem jsme jenom slyšeli, návštěva nebyla možná.
Na závěr pomník italských karbonářů – vybudoval italský spolek Dante Alighieri v roce 1925 v místě někdejšího vězeňského hřbitova na paměť italských revolucionářů vězněných a zemřelých na Špilberku v letech 1823-1845.